Privatlivspolitik

 

Genpart er dataansvarlig

Genpart er dataansvarlig overfor de oplysninger, som Genpart registrerer om dig, når du er kontaktperson hos Genparts kunder, leverandører, kontakter m.v.

Kontakt:

​Genpart

Stationspladsen 2C

4180 Sorø

CVR: 39800098

Telefon: 60836300

Email: info@genpart.dk

​Hvis du har spørgsmål til behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Marie Louise Egelund, på telefon 60836300 eller mail info@genpart.dk.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger
 • Genpart behandler dine oplysninger, når du bestiller og betaler for en ydelse hos Genpart. Det sker for at kunne levere den bestilte ydelse til dig, for at kunne modtage betaling for ydelsen, og for i øvrigt at kunne dokumentere, at ydelsen er leveret i overensstemmelse med aftalen.
 • Genpart behandler dine oplysninger, som du fremsender via email til Genpart. Det sker for at kunne kontakte dig og besvare din henvendelse.
 • Genpart kan i visse tilfælde også behandle oplysninger om dig, hvis du er kontaktperson hos en leverandør (herunder databehandler) til Genparts kunder. Genpart behandler dine oplysninger for at kunne kontakte dig i forbindelse med de ydelser, som Genpart leverer til sine kunder (bl.a. revision med databehandlere, indgåelse af databehandleraftaler m.v.).

Dine oplysninger bliver kun anvendt til det formål, som de er indsamlet til.

Oplysninger, som Genpart behandler
Genpart kan behandle disse oplysninger:
 • Navn
 • Kontaktoplysninger
 • Evt. arbejdsgiver
 • Evt. CVR-nummer
 • Evt. andre almindelige kategorier af oplysninger, som du oplyser Genpart om.

Genpart behandler som udgangspunkt kun oplysninger om dig, som stammer fra dig. I visse tilfælde kan Genpart indhente offentliggjorte oplysninger om dig via CVR-registeret på Virk.dk.

I tilfælde af at du er kontaktperson hos en leverandør (databehandler) til en af Genparts kunder, kan dine oplysninger desuden stamme fra den pågældende kunde.

Behandlingsgrundlag

Genpart behandler udelukkende oplysninger om dig på baggrund af et lovligt grundlag (hjemmel), jf. Databeskyttelsesforordningen:

 • Hvis du ønsker at indgå en aftale (kontrakt) med Genpart om levering af GDPR-ydelser, kan behandlingen ske, fordi det er nødvendigt for at kunne opfylde kontrakten (jf. artikel 6, stk. 1, litra b). Genpart kan desuden behandle oplysninger om dig, såfremt de fremgår af regnskabsmateriale af hensyn til Genparts retlige forpligtelse jf. bogføringsloven (jf. artikel 6, stk. 1, litra c). Endelig opbevarer Genpart oplysninger om dig, som måtte fremgå af den indgåede aftale (kontrakt) af hensyn til Genparts legitime interesse i at kunne dokumentere aftalens indhold ifm. et eventuelt retskrav (jf. artikel 6, stk. 1, litra f). Genparts interesse i at kunne dokumentere indholdet af en aftale vurderes at gå forud for din interesse i, at oplysningerne om dig ikke behandles.
 • Når du kontakter Genpart via email, telefon eller lignende, kan behandling ske på baggrund af Genparts legitime interesse (jf. artikel 6, stk. 1, litra f). For at kunne besvare henvendelsen, har Genpart behov for at registrere dine kontaktinformationer, og behandlingen af dine oplysninger i denne henseende er vurderet til at være i både din og Genparts interesse.
 • Når dine oplysninger behandles, fordi du er kontaktperson hos en leverandør (databehandler) til en af Genparts kunder, kan behandling ske på baggrund af Genparts legitime interesse (jf. artikel 6, stk. 1, litra f). For at kunne etablere kontakt til leverandører på vegne af Genparts kunder, har Genpart behov for at registrere dine kontaktinformationer. Idet der alene er tale om kontaktoplysninger i professionelt øjemed, er det vurderet, at Genparts interesse er legitim og ikke overstiger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles.
Genpart gemmer dine oplysninger i følgende tidsrum
 • Når du henvender dig til Genpart med en forespørgsel via email, telefonisk eller lignende, vil dine oplysninger blive slettet, når formålet med behandlingen er opfyldt eller ikke længere er relevant.
 • Skulle du ønske at indgå en aftale (kontrakt) med Genpart om levering af en serviceydelse, gemmer Genpart dine oplysninger, hvis de fremgår af regnskabsmateriale, i op til 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører, af hensyn til lovkrav om opbevaring af regnskabsmateriale (jf. bogføringsloven, LBK nr 648 af 15/06/2006, kapitel 5) samt af hensyn til dokumentation i forbindelse med eventuelt retskrav.
 • Hvis Genpart har leveret en serviceydelse til dig, kan dine oplysninger eventuelt også blive opbevaret i op til 3 år efter afslutning på vores  samarbejde af hensyn til dokumentation i forbindelse med en udført opgave.
 • Oplysninger om dig, når du er kontaktperson hos en leverandør (databehandler) hos en af Genparts kunder, vil blive opbevaret indtil den konkrete opgave, som Genpart udfører for en kunde, er afsluttet. Herefter slettes dine oplysninger.
Datasikkerhed

Genpart behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

Genpart overholder endvidere gældende standarder og krav til sikker kommunikation via email (læs mere her).

Andre modtagere af dine oplysninger
Genpart anvender en række databehandlere, som kan behandle oplysninger om dig på vegne af Genpart. Der er indgået databehandleraftale med alle databehandlere. Dette garanterer dig, at databehandleren overholder gældende regler i EU om beskyttelse af dine personoplysninger.
Genpart overfører ikke oplysninger om dig til modtagere i tredjelande.
Hvis du er kontaktperson hos en leverandør (databehandler) til en af Genparts kunder, vil dine oplysninger blive videregivet til den konkrete kunde i forbindelse med udførelsen af den opgave, som Genpart yder til kunden (fx indgåelse af databehandleraftaler, revision med databehandlere m.v.)
Dine rettigheder
Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Genparts behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Genpart. Kontaktinformationer finder du ovenfor.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Genpart behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Genpart fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Genparts ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Du kan klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Genpart behandler dine personoplysninger på.

 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Genpart

Stationspladsen 2C

4180 Sorø

CVR: 39800098

Kontakt

 

Telefon: 6083 6300

Mail: info@genpart.dk