Persondatapolitik

 

Læs her om, hvordan Genpart behandler dine personoplysninger.

Genpart er dataansvarlig

Genpart er dataansvarlig overfor de oplysninger, som Genpart registrerer om sine kunder, leverandører, kontakter m.v.

Kontakt:

​Genpart

Carlsensvej 4

4600 Køge

CVR: 39800098

Telefon: 60836300

Email: info@genpart.dk

​Hvis du har spørgsmål til behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Marie Louise Egelund, på telefon 60836300 eller mail info@genpart.dk.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger
 • Genpart behandler dine oplysninger, når du bestiller og betaler for en ydelse hos Genpart. Det sker for at kunne levere den bestilte ydelse til dig, og for at kunne modtage betaling for ydelsen.
 • Genpart behandler dine oplysninger, som du fremsender via email til Genpart. Det sker for at kunne kontakte dig og besvare din henvendelse.

Dine oplysninger bliver kun anvendt til det formål, som de er indsamlet til.

Oplysninger, som Genpart behandler
Genpart kan behandle disse oplysninger:
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Email-adresse
 • CVR-nummer
 • Betalingsoplysninger
 • Evt. andre almindelige kategorier af oplysninger, som du oplyser Genpart om.

Genpart behandler som udgangspunkt kun oplysninger om dig, som stammer fra dig. I visse tilfælde kan Genpart indhente offentliggjorte oplysninger om dig via CVR-registeret på Virk.dk.

Behandlingsgrundlag

Genpart behandler udelukkende oplysninger om dig på baggrund af et lovligt grundlag (hjemmel), jf. Databeskyttelsesforordningen:

 • Hvis du ønsker at indgå en aftale (kontrakt) med Genpart om levering af GDPR-ydelser, kan behandlingen ske, fordi det er nødvendigt for at kunne opfylde kontrakten (jf. artikel 6, stk. 1, litra b). Genpart kan desuden behandle oplysninger om dig, såfremt de fremgår af regnskabsmateriale af hensyn til Genparts retlige forpligtelse jf. bogføringsloven (jf. artikel 6, stk. 1, litra c). Endelig opbevarer Genpart oplysninger om dig, som måtte fremgå af den indgåede aftale (kontrakt) af hensyn til Genparts legitime interesse i at kunne dokumentere aftalens indhold ifm. et eventuelt retskrav (jf. artikel 6, stk. 1, litra f). Genparts interesse i at kunne dokumentere indholdet af en aftale vurderes at gå forud for din interesse i, at oplysningerne om dig ikke behandles.
 • Når du kontakter Genpart via email, telefon eller lignende, kan behandling ske på baggrund af Genparts legitime interesse (jf. artikel 6, stk. 1, litra f). For at kunne besvare henvendelsen, har Genpart behov for at registrere dine kontaktinformationer. Genparts interesse i at behandle dine oplysninger til dette formål går forud for din interesse i, at oplysninger om dig ikke behandles.
Genpart gemmer dine oplysninger i følgende tidsrum
 • Når du henvender dig til Genpart med en forespørgsel via email, telefonisk eller lignende, vil dine oplysninger blive slettet, når formålet med behandlingen er er opfyldt eller ikke længere er relevant.
 • Skulle du ønske at indgå en aftale (kontrakt) med Genpart om levering af en serviceydelse, gemmer Genpart dine oplysninger (navn, adresse, evt. email, evt. telefonnummer, evt. CVR-nummer) i op til 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører, af hensyn til lovkrav om opbevaring af regnskabsmateriale (jf. bogføringsloven, LBK nr 648 af 15/06/2006, kapitel 5) samt af hensyn til dokumentation i forbindelse med eventuelt retskrav.
Datasikkerhed

Genpart behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

Genpart overholder endvidere gældende standarder og krav til sikker kommunikation via email (læs mere her).

Andre modtagere af dine oplysninger
Genpart anvender en række databehandlere, som kan behandle oplysninger om dig på vegne af Genpart. Der er indgået databehandleraftale med alle databehandlere. Dette garanterer dig, at databehandleren overholder gældende regler i EU om beskyttelse af dine personoplysninger.
Genpart overfører ikke oplysninger om dig til modtagere i tredjelande.
Dine rettigheder
Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Genparts behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Genpart. Kontaktinformationer finder du ovenfor.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Genpart behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Genpart fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Genparts ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Du kan klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Genpart behandler dine personoplysninger på.

 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.