Forretningsbetingelser

 

Generelt

Virksomhed

Genpart

Stationspladsen 2C
4180 Sorø

Telefon: 60836300
Email: info@genpart.dk

Web: www.genpart.dk
CVR: 39800098

Du bedes venligst læse hele teksten. ​

 • Alle priser oplyses ekskl. moms.
 • Når du bestiller en ydelse hos Genpart via hjemmesiden, accepterer du samtidigt disse forretningsbetingelser.
 • Alle aftaler er bindende. Der er derfor som udgangspunkt ingen fortrydelsesret, når der er indgået aftale om køb af mine ydelser. (Se dog afbestillingspolitik for aftalte møder herunder.) Derfor anbefaler jeg dig at kontakte mig på forhånd – ganske uforpligtende – hvis du er usikker på, hvordan jeg kan hjælpe dig og din virksomhed.
 • Jeg forbeholder mig ret til at ændre i disse betingelser. Såfremt ændringen er af væsentlig betydning for dig som kunde hos Genpart, vil du blive orienteret direkte.

Bestilling

Bestilling af Genparts ydelser kan ske direkte henvendelse til info@genpart.dk eller telefon 6083 6300.

Betaling

Betaling for Genparts ydelser sker på baggrund af tilsendt faktura. Faktura fremsendes efter indgåelse af aftalen.

Betalingsbetingelser er netto 5 dage.

​​Der kan tilskrives rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker.

Kørsel

Kørsel faktureres efter medgået tid.

Arbejdstider

Min almindelige arbejdstid falder på hverdage (mandag til fredag) fra 8.00 til 17.00. I tilfælde af akut opstået behov for min bistand, kan der blive tale om pristillæg.

Sprog

Al dokumentation udfærdiges på dansk. Jeg kan desuden udfærdige dokumentation på engelsk mod et tillæg på 50%.

Ophavsret

Genpart har ophavsret på skabeloner, produkter, værktøjer m.v., som anvendes som led i udførelsen af opgaver eller på anden vis gøres tilgængelige for kunder, samarbejdspartnere m.v. Det gælder bl.a. skabeloner til brug for fortegnelser, risikovurderingsværktøjer m.v. Materialerne må derfor eksempelvis ikke videreformidles til tredjemand eller på anden vis gøre tilgængelige for tredjemand uden Genparts tilladelse, medmindre det sker som led i et tilsyn fra relevante tilsynsmyndigheder, og hvor tilsynsmyndigheden er modtager af materialet.

Ansvar

Enhver aftale om juridisk bistand fra Genpart indgås skriftligt.

​Indholdet af Genparts eventuelle dokumentskabeloner og værktøjer, som kan blive stillet til rådighed for dig som kunde med henblik på dit eget brug af disse, kan ikke erstattes med konkret juridisk rådgivning. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt indholdet i det endelige dokument eller værktøj lever op til de lovmæssige krav, anbefales det, at du kontakter Genpart. Genpart kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler, der må opstå ved kundens egen brug af dokumentskabeloner og værktøjer.

Genpart kan i øvrigt ikke gøres ansvarlig for kundens egen implementering af tiltag, udarbejdelse af dokumentation m.v. med henblik på at overholde lovgivningen.

Genpart kan endvidere ikke gøres ansvarlig overfor andres tolkning og eventuelle brug m.v. af indholdet i Genparts artikler m.v.

Seneste opdatering: Oktober 2021

Generelt om GDPR Klippekort

Når jeg yder bistand, kan afregning ske gennem klippekortsmodellen. Derved betaler du for netop den tid, jeg forbruger – hverken mere eller mindre. Det er naturligvis også muligt at aftale anden afregningsform, men min erfaring er, at klippekortsmodellen virker godt for alle parter. Du kan herunder læse mere om det praktiske, og du er selvfølgeligt også velkommen til at kontakte mig med en forespørgsel.

 • GDPR Klippekort udstedes til den enkelte virksomhed og kan derfor ikke overdrages eller sælges til andre.
 • Ubrugte klip refunderes ikke.
 • GDPR Klippekort udløber to år efter faktureringsdatoen.
 • Rådgivning og møder, som afregnes via GDPR Klippekort, kan ske som et fysisk møde, telefonisk eller som online videomøde.
 • Se endvidere forhold om kørsel m.v. under fanen “Generelle betingelser”.

Tidsforbrug

Forbrug noteres per påbegyndt kvarter (15 minutter) – dvs. ét klip = 15 minutter.

GDPR Klippekort kan anvendes i forbindelse med bl.a.:

 • Rådgivning
 • Udarbejdelse af dokumentation, kontrakter m.v.
 • Analyse (forretningsprocesser, risikovurdering, nuværende niveau for informationssikkerhed m.v.)
 • Forberedelse
 • Møder
 • Kørsel
 • Telefonsamtaler
 • Mailkorrespondance
 • Dialog med samarbejdspartnere
 • m.m.

Tillæg for påkrævet arbejde, herunder også akut arbejde

I visse tilfælde kan der blive tale om akut arbejde – fx i forbindelse med et opstået databrud i din virksomhed, som kræver hurtig reaktion. I andre tilfælde kan du have behov for at få løst en opgave indenfor meget kort tid, fx fordi du har modtaget en henvendelse fra Datatilsynet. I disse tilfælde kan der forekomme tillæg, såfremt det påkrævede arbejde falder uden for min almindelige arbejdstid (hverdage fra kl. 8.00-17.00).

Når der tilkommer tillæg på dit GDPR Klippekort, betyder det, at jeg afregner ekstra forbrugt tid. Dvs. at ved et tillæg på 100% registreres 1 times arbejde som 2 timer. Ved et tillæg på 200% registreres 1 times arbejde som 3 timer.

​Hvis jeg af egen drift arbejder udenfor min almindelige arbejdstid, betaler du naturligvis ikke tillæg.

​Følgende tillæg er gældende:​

 • For påkrævet arbejde uden for almindelig arbejdstid, som varsles med mere end 48 timer, tillægges forbruget 100%, såfremt jeg kan påtage mig opgaven.
 • For påkrævet arbejde uden for almindelig arbejdstid, som varsles med mindre end 48 timer, tillægges forbruget 200%, såfremt jeg kan påtage mig opgaven.

Deadlines (ikke-akutte opgaver)

Hvis du har brug for at få løst en opgave til et specifikt tidspunkt, skal det aftales skriftligt, inden jeg påbegynder opgaven. Den skriftlige aftale skal som minimum indeholde oplysninger om opgavens estimerede tidsmæssige omfang, samt oplysninger om indhold, succeskriterier og dato for deadline.

Genpart

Stationspladsen 2C

4180 Sorø

CVR: 39800098

Kontakt

 

Telefon: 6083 6300

Mail: info@genpart.dk