Forretningsbetingelser

 

Generelt

Virksomhed

Genpart

v/ Marie Louise Egelund
Carlsensvej 4
4600 Køge

Telefon: 60836300
Email: info@genpart.dk

Web: www.genpart.dk
CVR: 39800098

Du bedes venligst læse hele teksten. ​

 • Alle priser er angivet ekskl. moms.
 • Når du bestiller en ydelse hos Genpart via hjemmesiden, accepterer du samtidigt disse forretningsbetingelser.
 • Alle aftaler er bindende. Der er derfor som udgangspunkt ingen fortrydelsesret, når der er indgået aftale om køb af mine ydelser. (Se dog afbestillingspolitik for aftalte møder herunder.) Derfor anbefaler jeg dig at kontakte mig på forhånd – ganske uforpligtende – hvis du er usikker på, hvordan jeg kan hjælpe dig og din virksomhed.
 • Jeg forbeholder mig ret til at ændre i disse betingelser. Såfremt ændringen er af væsentlig betydning for dig som kunde hos Genpart, vil du blive orienteret direkte.

Bestilling

Bestilling af Genparts ydelser kan ske via hjemmesiden, samt via direkte email til info@genpart.dk eller telefon 6083 6300.

Betaling

Betaling for Genparts ydelser sker på baggrund af tilsendt faktura. Faktura fremsendes efter indgåelse af aftalen.

Betalingsbetingelser er netto 5 dage.

​​Der kan tilskrives rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker.

Afbestillingspolitik

Aflysninger eller ændringer af aftalte møder skal ske med senest 24 timers varsel forud for mødets start. Aflysning kan ske pr. email (info@genpart.dk), pr. telefon 6083 6300 eller online via linket, som fremgår af din kvitteringsmail.

Særligt for møder, der afregnes på GDPR Klippekort:

Ved aflysning af aftalte møder med senest 24 timers varsel, beregner jeg ikke tidsforbrug på dit GDPR Klippekort. Hvis du aflyser et aftalt møde med mindre end 24 timers varsel, kan jeg afregne klip på GDPR Klippekort svarende til halvdelen af den aftalte tid, dog minimum 15 minutter (ét klip).

Kørsel

Kørsel faktureres efter medgået tid.

Arbejdstider

Min almindelige arbejdstid falder på hverdage (mandag til fredag) fra 8.00 til 17.00.

Sprog

Al dokumentation udfærdiges på dansk. Jeg kan desuden udfærdige dokumentation på engelsk mod et tillæg på 50%.

Ophavsret

Genpart har ophavsret på skabeloner, produkter, værktøjer m.v., som anvendes som led i udførelsen af opgaver eller på anden vis gøres tilgængelige for kunder, samarbejdspartnere m.v. Det gælder bl.a. skabeloner til brug for fortegnelser, risikovurderingsværktøjer m.v. Materialerne må derfor eksempelvis ikke videreformidles til tredjemand eller på anden vis gøre tilgængelige for tredjemand, medmindre det sker som led i et tilsyn fra relevante tilsynsmyndigheder, og hvor tilsynsmyndigheden er modtager af materialet.

Ansvar

Enhver aftale om juridisk bistand fra Genpart indgås skriftligt, herunder gennem Genparts forretningsbetingelser, som du accepterer i forbindelse med en bestilling via en af bestillingsformularerne på www.genpart.dk.

​Indholdet af Genparts dokumentskabeloner og værktøjer, som kan blive stillet til rådighed for dig som kunde, kan ikke erstattes med konkret juridisk rådgivning. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt indholdet i det endelige dokument eller værktøj lever op til de lovmæssige krav, anbefales det, at du kontakter Genpart. Genpart kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler, der må opstå ved kundens egen brug af dokumentskabeloner og værktøjer.

Genpart kan i øvrigt ikke gøres ansvarlig for kundens egen implementering af tiltag, udarbejdelse af dokumentation m.v. med henblik på at overholde lovgivningen.

Genpart kan endvidere ikke gøres ansvarlig overfor andres tolkning og eventuelle brug m.v. af indholdet i Genparts artikler m.v.

Seneste opdatering: 24. september 2020

Generelt om GDPR Klippekort

 • GDPR Klippekort udstedes til den enkelte virksomhed og kan derfor ikke overdrages eller sælges til andre.
 • Ubrugte klip refunderes ikke.
 • GDPR Klippekort udløber to år efter faktureringsdatoen.
 • Rådgivning og møder, som afregnes via GDPR Klippekort, kan ske som et fysisk møde, telefonisk eller som online videomøde.
 • Se endvidere forhold om kørsel m.v. under fanen “Generelle betingelser”.

Tidsforbrug

Forbrug noteres per påbegyndt kvarter (15 minutter).

​Arbejdstiden kan omfatte et eller flere af følgende:

 • Rådgivning
 • Udarbejdelse af dokumentation, kontrakter m.v.
 • Analyse (forretningsprocesser, risikovurdering, nuværende niveau for informationssikkerhed m.v.)
 • Forberedelse
 • Møder
 • Telefonsamtaler
 • Mailkorrespondance
 • Dialog med samarbejdspartnere
 • m.

Hvis ikke andet aftales, bruger jeg den tid jf. ovenstående liste, som jeg finder nødvendig, for at udføre opgaven.

Tillæg for påkrævet arbejde, herunder også akut arbejde

For påkrævet arbejde, der afregnes på GDPR Klippekort, og som falder udenfor min almindelige arbejdstid (se afsnittet “Generelle Betingelser”), sker der et tillæg.

Når der tilkommer tillæg på dit klippekort betyder det, at jeg afregner ekstra forbrugt tid på dit GDPR Klippekort. Dvs. at ved et tillæg på 100% registreres 1 times forbrug som 2 timer. Ved et tillæg på 200% registreres 1 times forbrug som 3 timer.

​Hvis jeg af egen drift arbejder udenfor min almindelige arbejdstid, betaler du ikke tillæg.

Min almindelige arbejdstid falder på hverdage fra 8.00 til 17.00.

​Følgende tillæg er gældende:​

 • For påkrævet arbejde udenfor almindelig arbejdstid, som varsles med mere end 48 timer, tillægges forbruget 100%, såfremt jeg kan påtage mig opgaven.
 • For påkrævet arbejde udenfor almindelig arbejdstid, som varsles med mindre end 48 timer, tillægges forbruget 200%, såfremt jeg kan påtage mig opgaven.

Deadlines (ikke-akutte opgaver)

Hvis du har brug for at få løst en opgave til et specifikt tidspunkt, skal det aftales skriftligt, inden jeg påbegynder opgaven. Den skriftlige aftale skal som minimum indeholde oplysninger om opgavens estimerede tidsmæssige omfang, samt oplysninger om indhold, succeskriterier og dato for deadline.