Send en besked

11 + 1 =

Forretningsbetingelser

 

Generelt

Virksomhed

Genpart

v/ Marie Louise Egelund
Carlsensvej 4
4600 Køge

Telefon: 60836300
Email: info@genpart.dk

Web: www.genpart.dk
CVR: 39800098

Du bedes venligst læse hele teksten. ​

 • Alle priser er angivet ekskl. moms.
 • Når du bestiller et online sparringsmøde om GDPR, et GDPR Servicetjek, et GDPR Klippekort eller et abonnement på GDPR Hotline via hjemmesiden, accepterer du samtidigt disse forretningsbetingelser.
 • Alle aftaler er bindende. Der er derfor som udgangspunkt ingen fortrydelsesret, når der er indgået aftale om køb af mine ydelser. (Se dog afbestillingspolitik for aftalte møder herunder.) Derfor anbefaler jeg dig at kontakte mig på forhånd – ganske uforpligtende – hvis du er usikker på, hvordan jeg kan hjælpe dig og din virksomhed.

Bestilling

Bestilling af GDPR Servicetjek, online sparring om GDPR, GDPR Klippekort og abonnement på GDPR Hotline kan ske via hjemmesiden, samt via direkte email til info@genpart.dk eller telefon 6083 6300.

Betaling

Hvis du booker et møde i Genparts online kalender til GDPR Servicetjek eller online sparring om GDPR, sker betaling online via kreditkort.

Betaling for GDPR Klippekort og abonnement på GDPR Hotline sker på baggrund af tilsendt faktura:

 • Faktura for GDPR Klippekort fremsendes, når bestilling er foretaget. Betalingsbetingelser er netto 5 dage.
 • Faktura for abonnement på GDPR Hotline fremsendes, når bestilling er foretaget. Betalingsbetingelser er netto 5 dage. Betaling for abonnement på GDPR Hotline sker månedsvist forud og opkræves til betaling d. 1. i måneden.
  • Hvis abonnementet er bestilt senest d. 15. i måneden, opkræves der et beløb svarende til det resterende antal af dage i måneden.
  • Hvis abonnementet er bestilt senere end d. 15 i måneden, opkræves der et beløb svarende til det resterende antal dage i måneden samt beløbet for den efterfølgende måneds abonnement.
 • ​​Der kan tilskrives rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker.

Afbestillingspolitik

Aflysninger eller ændringer af aftalte møder skal ske med senest 24 timers varsel forud for mødets start. Aflysning kan ske pr. email (info@genpart.dk), pr. telefon 6083 6300 eller online via linket, som fremgår af din kvitteringsmail.

Såfremt du har betalt online ved bestilling af mødet, refunderes hele beløbet, når du afbestiller senest 24 timer forinden mødet. Hvis du afbestiller mødet med mindre end 24 timers varsel, refunderes 50% af beløbet.

Særligt for GDPR Klippekort:

Ved aflysning af aftalte møder med senest 24 timers varsel, beregner jeg ikke tidsforbrug på dit GDPR Klippekort. Hvis du aflyser et aftalt møde med mindre end 24 timers varsel, afregnes klip på GDPR Klippekort svarende til halvdelen af den aftalte tid, dog minimum 15 minutter (ét klip).

Kørsel

Kørsel faktureres efter statens takster og afregnes separat.

Arbejdstider

Min almindelige arbejdstid falder på hverdage (mandag til fredag) fra 8.00 til 17.00.

Dog er den telefoniske åbningstid for GDPR Hotline mandag-onsdag kl. 12.00 til 16.00 og torsdag-fredag kl. 9.00 til 12.00. Lukket weekend og helligdage. Se mere i afsnittet “Om GDPR Hotline”.

Sprog

Al dokumentation udfærdiges på dansk. Jeg kan desuden udfærdige dokumentation på engelsk mod et tillæg på 50%.

Ophavsret

Genpart har ophavsret på skabeloner, produkter, værktøjer m.v., som anvendes som led i udførelsen af opgaver eller på anden vis gøres tilgængelige for kunder, samarbejdspartnere m.v. Det gælder bl.a. skabeloner til brug for fortegnelser, risikovurderingsværktøjer m.v. Materialerne må derfor eksempelvis ikke videreformidles til tredjemand eller på anden vis gøre tilgængelige for tredjemand, medmindre det sker som led i et tilsyn fra relevante tilsynsmyndigheder, og hvor tilsynsmyndigheden er modtager af materialet.

Ansvar

Enhver aftale om juridisk bistand fra Genpart indgås skriftligt, herunder gennem Genparts forretningsbetingelser, som du accepterer i forbindelse med en bestilling via en af bestillingsformularerne på www.genpart.dk.

​Indholdet af Genparts dokumentskabeloner og værktøjer, som kan blive stillet til rådighed for dig som kunde, kan ikke erstattes med konkret juridisk rådgivning. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt indholdet i det endelige dokument eller værktøj lever op til de lovmæssige krav, anbefales det, at du kontakter Genpart. Genpart kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler, der må opstå ved kundens egen brug af dokumentskabeloner og værktøjer.

Genpart kan i øvrigt ikke gøres ansvarlig for kundens egen implementering af tiltag, udarbejdelse af dokumentation m.v. med henblik på at overholde lovgivningen.

Genpart kan endvidere ikke gøres ansvarlig overfor andres tolkning og eventuelle brug m.v. af indholdet i Genparts artikler m.v.

Generelt om GDPR Klippekort

 • GDPR Klippekort udstedes til den enkelte virksomhed og kan derfor ikke overdrages eller sælges til andre.
 • Ubrugte klip refunderes ikke.
 • GDPR Klippekort udløber ét år efter faktureringsdatoen.
 • Rådgivning og møder, som afregnes via GDPR Klippekort, kan ske som et fysisk møde, telefonisk eller som online videomøde.
 • Se endvidere forhold om kørsel m.v. under fanen “Generelle betingelser”.

Tidsforbrug

Forbrug noteres per påbegyndt kvarter (15 minutter).

​Arbejdstiden kan omfatte et eller flere af følgende:

 • Rådgivning
 • Udarbejdelse af dokumentation, kontrakter m.v.
 • Analyse (forretningsprocesser, risikovurdering, nuværende niveau for informationssikkerhed m.v.)
 • Forberedelse
 • Møder
 • Telefonsamtaler
 • Mailkorrespondance
 • Dialog med samarbejdspartnere
 • m.

Hvis ikke andet aftales, bruger jeg den tid jf. ovenstående liste, som jeg finder nødvendig, for at udføre opgaven.  

Tillæg for påkrævet arbejde, herunder også akut arbejde

For påkrævet arbejde, der afregnes på GDPR Klippekort, og som falder udenfor min almindelige arbejdstid (se afsnittet “Generelle Betingelser”), sker der et tillæg.

Når der tilkommer tillæg på dit klippekort betyder det, at jeg afregner ekstra forbrugt tid på dit GDPR Klippekort. Dvs. at ved et tillæg på 100% registreres 1 times forbrug som 2 timer. Ved et tillæg på 200% registreres 1 times forbrug som 3 timer.

​Hvis jeg af egen drift arbejder udenfor min almindelige arbejdstid, betaler du ikke tillæg.

Min almindelige arbejdstid falder på hverdage fra 8.00 til 17.00.

​Følgende tillæg er gældende:​

 • For påkrævet arbejde udenfor almindelig arbejdstid, som varsles med mere end 48 timer, tillægges forbruget 100%, såfremt jeg kan påtage mig opgaven.
 • For påkrævet arbejde udenfor almindelig arbejdstid, som varsles med mindre end 48 timer, tillægges forbruget 200%, såfremt jeg kan påtage mig opgaven.

Deadlines (ikke-akutte opgaver)

Hvis du har brug for at få løst en opgave til et specifikt tidspunkt, skal det aftales skriftligt, inden jeg påbegynder opgaven. Den skriftlige aftale skal som minimum indeholde oplysninger om opgavens estimerede tidsmæssige omfang, samt oplysninger om indhold, succeskriterier og dato for deadline.

Åbningstid for GDPR Hotline

Den telefoniske åbningstid for GDPR Hotline er:

 • mandag-onsdag kl. 12.00 til 16.00
 • torsdag-fredag kl. 9.00 til 12.00
 • Lukket weekend og helligdage.
 • Ferielukket juli måned samt mellem jul og nytår.

I tilfælde af, at jeg ikke kan besvare dit opkald i den telefoniske åbningstid, kan du lægge en telefonsvarerbesked, og så vil jeg vende tilbage til dig hurtigst muligt – forventeligt samme dag eller senest den efterfølgende hverdag.

Der tages forbehold for lukning i ferieperioder (hovedsageligt sommer- og juleferie) samt ved sygdom hos Genpart. Ferieperioder varsles med mindst én måneds varsel. Sygdom notificeres ligeledes i det omfang, det kan lade sig gøre.

Der sker ingen fakturering for perioder, hvor GDPR Hotline er lukket pga. ferie eller sygdom.

Vilkår

 • Abonnement på GDPR Hotline udstedes til den enkelte virksomhed og kan derfor ikke overdrages eller sælges til andre.
 • Abonnementet giver telefonisk adgang til at stille spørgsmål om konkrete eller generelle GDPR-problematikker.
 • Abonnementet er forbeholdt enkeltmandsvirksomheder, freelancere og virksomheder med 10 medarbejdere eller færre (defineret som antal personer uanset beskæftigelsesgrad).
 • Abonnementet giver adgang til rådgivning gennem telefonsamtaler af 5-10 minutters varighed. Har du brug for mere end det, kan du få yderligere hjælp mod betaling, eksempelvis via Genparts GDPR Klippekort.
 • Opsigelse kan ske med 30 dages varsel til udløbet af en måned. Opsigelse kan ske ved skriftlig henvendelse til info@genpart.dk eller telefonisk på telefonnummer 6083 6300.