Generelt om GDPR

Generelt om GDPR

Generelt om GDPR Introduktion Her får du en helt generel introduktion til GDPR, som er forkortelsen for General Data Protection Regulation. Eller på dansk: databeskyttelsesforordningen. Du kan også her læse lidt om den danske databeskyttelseslov, som supplerer GDPR...
Principperne i GDPR

Principperne i GDPR

Principperne i GDPR Introduktion Her kan du læse om de principper, som er gennemgående for GDPR. Når du kender til principperne, kan du også lettere sætte dig ind, hvad du bør – og ikke bør – gøre, hvis du behandler personoplysninger. Principperne danner...
Behandlingsgrundlag

Behandlingsgrundlag

Behandlingsgrundlag Introduktion For at du kan behandle personoplysninger lovligt, kræver det et behandlingsgrundlag (også kaldet hjemmel). Hovedreglen i databeskyttelsesforordningen (GDPR) er, at behandling af personoplysninger ikke er lovlig, medmindre behandlingen...
Oplysningspligt

Oplysningspligt

Oplysningspligt Introduktion Som dataansvarlig har man oplysningspligt overfor den registrerede. Det betyder, at når man behandler oplysninger om en person (“den registrerede”), og behandlingen sker til et formål, som man selv bestemmer, så skal man give...
Samtykke

Samtykke

Samtykke Introduktion Samtykke er et af de behandlingsgrundlag som gør, at man lovligt kan behandle personoplysninger. For at et samtykke er gyldigt, skal det dog leve op til visse betingelser. Og så skal man være i stand til at dokumentere, at man har indhentet...
GDPR i ansættelsesforhold

GDPR i ansættelsesforhold

GDPR i ansættelsesforhold Introduktion Har du ansatte i din virksomhed, så ved du måske allerede, at du har en GDPR-opgave foran dig her. Men hvad skal du særligt være opmærksom på, når det kommer til netop ansættelsesforhold? Det vil jeg forsøge at beskrive nærmere...